Menu Zamknij

 

Szanowni Państwo,
W dzisiejszym świecie  nieustająco rozwijającej się technologii, która w dużej mierze zaczęła wyręczać nas w najprostszych czynnościach życiowych doprowadzając do ograniczenia aktywności ruchowej. Czas wolny dziecka coraz rzadziej jest czynną zabawą z rówieśnikami, a efektem tego jest spadek sprawności fizycznej wpływający również na obniżenie efektywności edukacyjnej.

Przedszkole jest instytucją, która jako pierwsza przekazuje różnorodne formy edukacji, do których również zalicza się aktywność fizyczna. Zdecydowanie już od najmłodszych lat istotne jest uczenie zdrowych nawyków i polubienie aktywności. Zastosowanie tego typu profilaktyki wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka, na jego ciekawość świata, orientację, poznanie własnej fizjonomii, a także rozwija zdolności motorycznych i zapobiegania wad postawy ciała. Przedsięwzięcie „ Igrzyska Przedszkolaków” jest bezpośrednio realizowane przez Stowarzyszenie Ejsmond Club.
Ideą projektu jest promocja i upowszechnienie podstaw sportowych, społecznych oraz zdrowotnych wśród najmłodszej części społeczeństwa poprzez działania mające na celu poprawę stanu zdrowia, sprawności fizycznej, a także wspieranie procesu edukacji i wychowania najmłodszego
pokolenia.

Motto projektu „ Igrzyska Przedszkolaków”:
„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.

Założenia projektu „Igrzyska Przedszkolaków”
1. Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci
2. Wsparcie nauczycieli edukacji przedszkolnej w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
3. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową realizowaną w oparciu o zaliczenie 5 sprawności (siłacz, biegacz, gimnastyk, piłkarz, odkrywca).
4. Monitorowanie rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej Przedszkolaków.
5. „Igrzyska Przedszkolaków” daje także możliwość udziału rodziców, którzy włączą się w cykl przygotowań dzieci do zdobywania poszczególnych umiejętności i prób zaliczeniowych, a także będą informowani przez wychowawców na bieżąco o stanie sprawności dziecka i postępach.

Po zaliczeniu wszystkich pięciu dyscyplin uczestnik projektu jako reprezentant swojego przedszkola zostaje nominowany do igrzysk. Gdzie w formie zabawy dzieci będą dążyć do wspólnego celu jakim jest odkrywanie w każdym z nich ducha sportu.

Igrzyska odbywać się będą na Obiekcie Sportowym CHECZ przy ulicy Zamenhofa 17 w Gdyni Projekt uwzględnia w sobie pięć specjalnie wybranych dyscyplin sportowych, które kompleksowo wpływają na prawidłowy rozwój organizmu dziecka. Są to:
Siłacz
– Dbanie o rozwój podstawowych nawyków ruchowych;
– Wzmacnianie mięśni odpowiadających za prawidłową postawę ciała;
– Zapewnienie potrzebnej stabilizacji;
– Podniesienie sprawności ogólnej i siły mięśni.
Biegacz
– Podstawowe, prawidłowe działania ruchowe ;
– Ćwiczenia oparte na poprawianiu i kształtowaniu koordynacji ruchowej;
– Wpływ na rozwój motoryki;
– Poprawa wydolności organizmu.
Gimnastyk
– Zajęcia ukierunkowane na sprawność gimnastyczną;
– Poprawa gibkości i równowagi ciała;
– Elementy rytmiki i skoczności;
– Zajęcia korekcyjne.
Piłkarz
– Opanowanie podstawowych umiejętności gier zespołowych opartych na zabawie piłką;
-Udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej” oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
– Podstawowe wiadomości z zakresu przepisów, sędziowania, organizacji zabaw i gier sportowych;
– Wychowywanie poprzez sport w duchu fair play; nauka zasad ireguł funkcjonowania w grupie.
Odkrywca
-Zabawy orientacyjne wymagające kreatywnego i logicznego myślenia
– Ćwiczenia zachęcające do podejmowania indywidualnych działań;
Organizacja zajęć wymagających współpracy;
– Poznawanie otaczającego świata poprzez zajęcia w terenie.


Drodzy Rodzice,
Sprawmy by Nasze dzieci nie unikały aktywności fizycznej. Ruch sam w sobie postrzegany jest, jako jeden z przejawów aktywności człowieka, w którym uwidacznia się cała różnorodność jego osobowości.
Edukacja i kultura winna określać styl i sposób życia, poszukiwać takiej aktywności, która daje Waszemu dziecku satysfakcję i możliwość samorealizacji. Razem z Waszymi pociechami próbujcie różnych form tej aktywności, nie unikając ruchu i przede wszystkim wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. To najlepsza recepta na poprawę kondycji, ale też na wypracowanie prawidłowych zachowań.
Od Państwa zależy, czy zaangażujecie się w projekt „Igrzyska Przedszkolaków”, który ma na celu poprawę sprawności fizycznej i pozytywny wpływ na prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Nie przestawaj wspierać swojego dziecka w dążeniach do sprawdzania się w różnorodnych formach ruchowych i nie pozwól, by wygodny, a co za tym idzie bierny tryb życia wyparł to, co jest najistotniejsze, a mianowicie aktywność.
Drodzy Dyrektorzy i Wychowawcy, Zarząd Stowarzyszenia Ejsmond Club serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie „Igrzyska Przedszkolaków” skierowanym do dzieci przedszkolnych.
Wspólnymi siłami wpłyńmy na wypracowanie wśród najmłodszych pozytywnych nawyków, które pozostaną w nich już na całe życie, by w przyszłości z radością uczestniczyły w zajęciach ruchowych.
Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie sportowe, które Państwu proponujemy zachęci dzieci do aktywnej zabawy dając im przy tym dużo uśmiechu i satysfakcji.