PRZEKAŻ 1% DLA EJSMOND CLUB

“POD GÓRKĘ ŁATWIEJ RAZEM”

“ Pod Górkę” może znaczyć trudniej, ale też może znaczyć wyżej. 
Współnie wyrabiajamy w naszych podopiecznych tą druga perespektywę. 

Różną droga można dotrzeć do swoich marzeń. My kibicujemy tym, którzy mają “pod górkę”. 

Jesteśmy Stowarzyszeniem Ejsmond Club, które od wielu lat organizuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy projekt “Arka na Twojej Dzielnicy” dzięki któremu dzieci z każdego miejsca w Gdyni mają możliwość trenowania blisko swojego miejsca zamieszkania. 

Nasze doświadczenie pozwoliło nam dostrzec problemy, z którymi borykają się rodzice i najmłodsi. Z tego powodu poszerzyliśmy swoje działania o wsparcie tych, którzy z różnego powodu znajdują się w trudnej sytuacji życiowej tj.
– dzieci z problemami ekonomicznymi rodziców objęte opieką instytucji społecznych MOPS
– dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jak i fizyczną
– dzieci pozostawione pod opieką Domów Społecznych (byłych Domów Dziecka)

Naszym celem jest wyrównać szanse dzieciom, które mają “pod górkę” poprzez organizację bezpłatnych zajęć sportowych, zabezpieczenie sprzętu sportowego oraz każdej innej potrzeby wynikającej z organizowanej aktywności. 

Jeżeli chcesz wspomóc nasze działania zachęcamy do przekazania 1% podatku poprzez wpisania w swoim zeznaniu podatkowym odpowiedniego numeru KRS 0000853407    “POD GÓRKĘ ŁATWIEJ RAZEM”

“ Pod Górkę” może znaczyć trudniej,
ale też może znaczyć wyżej. 
Współnie wyrabiajamy w naszych podopiecznych tą druga perespektywę. 

Różną droga można dotrzeć do swoich marzeń. My kibicujemy tym, którzy mają “pod górkę”. 

Jesteśmy Stowarzyszeniem Ejsmond Club, które od wielu lat organizuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy projekt “Arka na Twojej Dzielnicy” dzięki któremu dzieci z każdego miejsca w Gdyni mają możliwość trenowania blisko swojego miejsca zamieszkania. 

Nasze doświadczenie pozwoliło nam dostrzec problemy, z którymi borykają się rodzice i najmłodsi. Z tego powodu poszerzyliśmy swoje działania o wsparcie tych, którzy z różnego powodu znajdują się w trudnej sytuacji życiowej tj.
– dzieci z problemami ekonomicznymi rodziców objęte opieką instytucji społecznych MOPS
– dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jak i fizyczną
– dzieci pozostawione pod opieką Domów Społecznych (byłych Domów Dziecka)

Naszym celem jest wyrównać szanse dzieciom, które mają “pod górkę” poprzez organizację bezpłatnych zajęć sportowych, zabezpieczenie sprzętu sportowego oraz każdej innej potrzeby wynikającej z organizowanej aktywności. 

Jeżeli chcesz wspomóc nasze działania zachęcamy do przekazania 1% podatku poprzez wpisania w swoim zeznaniu podatkowym odpowiedniego
numeru KRS 0000853407    

 

Jak przekazać 1% podatku ?

Jak przekazać 1% podatku ?

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Stowarzyszenia Ejsmond Club – 0000853407 – oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

PIT-28 nr KRS w poz. 175 i kwota w poz. 176
PIT-28S nr KRS w poz. 139 i kwota w poz. 140

PIT-36 nr KRS w poz. 472 i kwota w poz. 473
PIT-36S nr KRS w poz. 135 i kwota w poz. 136
PIT-36L nr KRS w poz. 163 i kwota w poz. 164
PIT-36LS nr KRS w poz. 133 i kwota w poz. 134

PIT-37 nr KRS w poz. 132 i kwota w poz. 133
PIT-38 nr KRS w poz. 62 i kwota w poz. 63
PIT-39 nr KRS w poz. 48 i kwota w poz. 49

Można również uzupełnić rubrykę “Informacje uzupełniające” podając cel i inne dane kontaktowe podatnika – wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

100% środków pozyskanych z odpisu podatkowego 1%

przeznaczanych jest na deklarowaną pomoc.

Jak przekazać 1% będąc emerytem lub rencistą?

Jeśli jesteście Państwo emerytami lub rencistami, możecie również przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Polska. Otrzymanie z ZUS rozliczenia PIT nie oznacza, że Państwa 1% podatku jest już zagospodarowany.

Jako emeryci lub renciści możecie Państwo – na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu PIT-40 lub PIT-40A – samodzielnie przekazać 1% podatku na wybrany przez siebie cel.

By przekazać 1% podatku, trzeba wypełnić formularz PIT-OP. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku:

  1. Uzupełnij wskazane puste pola, tj. PESEL lub NIP, dane osobowe, datę urodzenia, nazwę i adres Urzędu Skarbowego oraz nazwę organizacji i jej nr KRS.

W przypadku Stowarzyszenia Ejsmond Club numer KRS to: 0000853407

      2. Podpisz Pit-OP w wyznaczonym miejscu na dole formularza.

      3. Wypełniony i podpisany PIT-OP przekaż do swojego Urzędu Skarbowego (nie do ZUS) osobiście lub pocztą do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Masz czas do dnia 30 kwietnia. To nic nie kosztuje, a daje satysfakcję.

Statystyki rządowe podają, że 49% uprawnionych podatników przekazuje tę część podatku na organizacje pożytku publicznego (dane za rok 2016). Dużą grupę społeczną, która nie przekazuje 1% podatku, stanowią właśnie emeryci i renciści. Najczęściej nie wiedzą, że istnieje taka możliwość.